Katarzyna Kowalska

Adwokat, założycielka Kancelarii Adwokackiej. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni sędzia Sądu Rejonowego Łowiczu, orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy, cywilnego i rodzinnego. Posiada także praktykę orzeczniczą w Sądzie Okręgowym w Warszawie odwoławczym Wydziale Pracy. W latach 2005 - 2010 delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie w latach 2008 - 2009 zajmowała stanowisko Naczelnika Wydziału Praw Człowieka w Departamencie Sądów Powszechnych, stale współpracując z Pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Prowadziła zajęcia dydaktyczne w Mazowieckiej Szkole Humanistyczno - Pedagogicznej w Łowiczu. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy na łamach m.in. Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

tel.: 603 59 59 77
kancelaria@katarzynakowalska.pl

www.KatarzynaKowalska.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.