Reprezentacja przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie sporządzania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, reprezentowania skarżących w toku postępowania przed ETPCz oraz procedury monitorowania wykonania orzeczeń.

Bogate doświadczenie wyniesione ze współpracy z Pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, bezpośrednich kontaktów z prawnikami Kancelarii Trybunału oraz Departamentu Monitorowania Wykonania Orzeczeń Komitetu Ministrów Rady Europy pozwala na kompleksową obsługę skomplikowanych zagadnień związanych z procedurą dochodzenia praw gwarantowanych przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności..
www.KatarzynaKowalska.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.