Prawo godpodarcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

- przygotowywania projektów umów pomiędzy przedsiębiorcami,
- sporządzania opinii prawnych,
- doradztwa w procesach tworzenia, łączenia, likwidowania spółek,
- reprezentacji przed sądami.
www.KatarzynaKowalska.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.