Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

- spraw między małżonkami (rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, ustrój majątkowy małżeński, podział majątku dorobkowego),
- spraw pomiędzy rodzicami a dziećmi (pochodzenie dziecka, przysposobienie, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dziećmi),
- obowiązku alimentacyjnego (ustalenie, zmiana, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
- reprezentacji przed sądami.
www.KatarzynaKowalska.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.